Lietošanas noteikumi

Seksadraugi.lv, turpmāk tekstā – Portāli. Operators – Portālu īpašnieks, uzturētājs un to darbības nodrošinātājs (info@sexydate.world).

Visi Portālu pakalpojumi, gan bezmaksas, gan maksas, tiek sniegti tādi, kādi tie ir. Pakalpojumu sniedzējam (operatoram, kas nodrošina Portālu darbību, turpmāk tekstā – Operators) nav pienākums uzlabot vai mainīt Portālu darbu, ja tas neapmierina Lietotāju.

Uz atsevišķām Portālu sadaļām attiecas papildus noteikumi, kuri ir pieejami attiecīgajās sadaļās. Lietotāja pienākums ir ievērot šos noteikumus vai arī nelietot šīs sadaļas. Papildus noteikumu neievērošanas gadījumā tiek piemērotas tādas pašas sankcijas kā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Operators nav atbildīgs par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko Portālos izvieto Portālu Lietotāji.

Lietotājs vienpersoniski uzņemas pilnu atbildību par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko izvieto Portālos.

Kategoriski aizliegts publicēt publiskus tekstus (čats, diskusijas, statusu teksti u.t.t.) ar mērķi apspriest citus Portālu lietotājus, Portālu administrāciju, moderatorus.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kā arī informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kas ir aizsargāta ar autortiesībām, kas nepieder šīs informācijas ievietotājam. Šaubu gadījumā Operatoram ir tiesības pieprasīt pierādījumus, kas apliecina, ka Portālos ievietotā informācija vai faili pieder Lietotājam.

Portālos aizliegts lamāties, lietot rupjus vārdus, jebkādā veidā aizskart, pazemot, nonicināt, apmelot citus lietotājus, izvietot jebkādu informāciju tekstu vai failu veidā, kas ir aizskaroša, draudoša, zaimojoša, apmelojoša, neslavu ceļoša.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu vai failu veidā. Operatoram ir tiesības bez brīdinājuma nodot tiesībsargājošajām iestādēm informāciju par Lietotāju, kas Portālos ir izvietojis pretlikumīgu informāciju, tekstu, attēlu vai jebkādu failu veidā.

Operatoram ir tiesības pārbaudīt jebkādus failus vai informāciju, ko Lietotāji ieraksta Operatora servera cietajos diskos, lai izvērtētu šīs informācijas atbilstību Portālu noteikumiem.

Operatoram ir tiesības izdzēst no Portāliem jebkādu Lietotāja izvietoto informāciju – tekstus, attēlus, video/audio failus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot par to nekādu atbildību, ja tā ir pretrunā ar likumiem vai Portālu lietošanas noteikumiem.

Operators nav atbildīgs par Interneta resursu saturu, uz kuriem ir norādes šajā portālā.

Portāli var saturēt seksuāla rakstura informāciju tekstu, attēlu, video vai audio failu veidā.

Operators nav atbildīgs par informācijas atbilstību patiesībai, ja tā ir pārpublicēta no cita informācijas avota.

Operators nav atbildīgs par konfliktiem vai nesaskaņām starp Portālu lietotājiem un Operatoram nav pienākums šos konfliktus risināt. Lietotājs atbrīvo Operatoru no jebkādas atbildības par viņa nesaskaņām vai konfliktiem ar citiem Portāla Lietotājiem.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portāliem, to atsevišķām sadaļām vai funkcijām tiem Lietotājiem, kuri rada konfliktus un nesaskaņas vai šajos konfliktos un nesaskaņās iesaistās.

Operatoram ir tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus un Privātuma Politiku, ciktāl tas nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Būtisku izmaiņu gadījumā Lietotājs tiks informēts.

Portāli ir privātīpašums un to lietošana nav neatņemamas tiesības. Operators slēdz pieeju Portāliem ikvienam Lietotājam, kas neievēro šos Noteikumus un Privātuma Politiku.

Visas tiesības aizsargātas. Jebkādu portālā publicēto attēlu vai tekstu vai failu pilnīga vai daļēja pārpublicēšana bez Operatora rakstiskas atļaujas ir autortiesību pārkāpums.

Lietotājam ir iespēja saņemt Portālos piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar nodokļiem, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.

Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālos piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

Noteikumi ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.

Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portālu lietošanas noteikumiem.

Pakalpojumi Portālos tiek sniegti tādi, kādi tie ir. Operatoram nav pienākuma mainīt, uzlabot, papildināt, pielāgot jau esošos pakalpojumus.

Ja Portāli īslaicīgi nedarbojas, iegādāto pakalpojumu termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika periodam, kad Portāli nebija pieejami. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, ja Portāli nav pieejami tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Operatora rīcības, piemēram, Interneta tīkla darbības traucējumi vai ja Portāli nav pieejami iemeslu dēļ, kas ir atkarīgi no Interneta pakalpojumu sniedzējiem vai Interneta tīkla darbības nodrošinātājiem, vai ja, piemēram, Lietotāja darba devējs vai cita trešā puse Lietotājam ir bloķējusi piekļuvi Portāliem.